Clock-Time

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa

/ 788 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | “Cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tôn Vinh Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa” | Ngày 18.11.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tôn Vinh Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa”. Vào lúc 19h00 ngày 18.11.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 3274 / Linh Mục Đoàn

Linh mục hiện thân Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Hot

Trong Tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Dives in Misericordia - Thiên Chúa giàu lòng thương xót, ngài khẳng định rằng: “Giáo Hội sống thật khi tuyên xưng và công bố Lòng Thương Xót, tuyên xưng căn tính kinh ngạc nhất của Đấng Tạo Hoá và Đấng Cứu Độ là Lòng Thương Xót...