Clock-Time

Maria An Bình

/ 1746 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường - Chặng Đàng Thánh Giá Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh

Vào lúc 17 giờ 30 phút, thứ Sáu Tuần Thánh, tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường, cha sở An tôn Hà Văn Minh cùng quý cha và đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng đi đàng thánh giá, chiêm ngắm chặng đường đau khổ Chúa đã đi qua, cùng tưởng niệm cuộc thương khó đầy đau thương của Chúa Giêsu Kitô...
/ 1002 / Tin Giáo Phận

Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường

   Ngày thứ hai trong Tam Nhật Vượt Qua – Thứ Sáu Tuần Thánh, Nghi thức suy tôn thánh giá được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự. Cùng hiện diện với ngài là cha chánh xứ Antôn Hà Văn Minh và quý cha.