Clock-Time

Maria An Bình

/ 793 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phước Vĩnh Cung Hiến Nhà Thờ Mới Và Mừng 50 Thành Lập Giáo Xứ Hot

Thánh lễ cung hiến nhà thờ Phước Vĩnh và mừng 50 năm thành lập giáo xứ được cử hành long trọng vào sáng thứ Tư, ngày 01 tháng 5 năm 2019, đúng vào ngày mừng lễ Thánh Giuse Thợ - bổn mạng của giáo xứ. ...

/ 681 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Tạ Ơn 8 Năm Hồng Ân Giám Mục Đức Cha Giuse Và 54 Năm Hồng Ân Linh Mục Đức Cha Phêrô Hot

Thánh lễ tạ ơn 8 năm hồng ân Giám mục của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường; và 54 năm hồng ân linh mục của Đức cha Phêrô - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - được cử hành long trọng vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Hai, ...

/ 349 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Thánh lễ được cử hành trọng thể vào lúc 20 giờ, thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự....

/ 247 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Suy Tôn Thánh Giá Hot

Thứ Sáu Tuần Thánh, toàn thể Giáo Hội bước vào cuộc tưởng niệm sự thương khó Đức Giêsu Kitô, tái diễn cách sống động những đau khổ Chúa phải gánh chịu vì tội lỗi con người. Hòa cùng Giáo Hội, giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường cũng cử hành trọng thể cuộc ...

/ 396 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Vào lúc 18 giờ chiều thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019, ngày thứ nhất trong Tam Nhật Vượt Qua, thánh lễ Tiệc Ly được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. ...

/ 277 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Giáo Phận Phú Cường Hot

Thánh lễ Truyền Dầu được cử hành trọng thể vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự. ...

/ 479 / Tin Giáo Phận

Chúa Nhật Lễ Lá Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã chủ sự thánh lễ Lễ Lá tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường....

/ 1017 / Tin Giáo Phận

Giáo Phận Phú Cường Mừng Kính Trọng Thể Lễ Thánh Cả Giuse Hot

Thánh lễ mừng kính thánh cả Giuse - bổn mạng giáo phận Phú Cường - được cử hành trọng thể tại Trung tâm Mục vụ giáo phận vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019, do Đức Giám mục Nguyễn Tấn Tước chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha ...