Clock-Time

Maria Nguyễn

/ 1870 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Lái Thiêu Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Trời phủ bóng hoàng hôn, việc tưởng  niệm cuộc thương khó Đức Giêsu Kitô tại giáo xứ Lái Thiêu bắt đầu vào lúc 18g00 ngày 30-3-2018, với rất đông giáo dân đến tham dự...
/ 1869 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Chánh Thiện Ngày Thứ Năm Tuần Thánh

Vào lúc 18g00 ngày 29-3-2018, trời dịu mát, giáo xứ Chánh Thiện bước vào thứ Năm Tuần Thánh, kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh. Thánh lễ hôm nay do cha Gioan Lê Quang Tuyến chủ tế, cha cố Tôma Phan Minh Chánh và cha cố Giuse Nguyễn Bác Ái đồng tế...
/ 2520 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận Phú Cường Hot

Thứ Năm Tuần Thánh - kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể - các linh mục thuộc giáo phận Phú Cường tiến về nhà thờ Chánh Tòa, tuyên hứa lại lời thụ phong, nhắc nhở những bổn phận phải thi hành đã nhận lãnh ngày chịu chức thánh. Giáo Hội kêu mời các tín hữu cầu nguyện cho Giám mục, linh mục thực thi sứ vụ, và cùng cộng tác với các ngài.