Clock-Time

Maria Phượng

/ 1317 / Tin Giáo Phận

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn Mạng Giáo Lý Viên Giáo Xứ Lái Thiêu

 Sống đức tin theo cha ông, tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, là điều cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh - cha sở giáo xứ Lái Thiêu - dặn dò các em thiếu nhi trong ngày lễ kính các thánh Tử đạo Việt Nam - bổn mạng giáo lý viên.
/ 1285 / Tin Giáo Phận

Phong Trào Cursillo Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Phong trào Cursillo đích thực nơi giáo phận phải có một cộng đồng các người lãnh đạo, gồm giáo dân và giáo sĩ, đồng trách nhiệm thực hiện các phương pháp thích hợp....