Clock-Time

Mc 1: 12-15

/ 1239 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống là chiến đấu - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15: Hôm nay cùng với Chúa Giêsu, chúng ta đi vào sa mạc của chúng ta. Không phải sa mạc của muôn thú và quỷ ma, nhưng là sa mạc của tâm hồn chúng ta.
/ 1136 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Chúa Giêsu chịu cám dỗ để nêu lên lòng trung tín của Người đối với sứ mệnh Chúa Cha trao phó .Chúa Giêsu khởi sự Tin Mừng bằng việc rao giảng để nói lên mệnh của Người ở trần gian 
/ 1140 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Sự hoán cải đích thực mà Mùa Chay đòi hỏi nơi chúng ta, là dành cho Chúa một chỗ nhất trong đời sống chúng ta, xua đuổi ma quỉ ra khỏi tâm hồn, sống dưới sự hiện diện của Chúa
/ 1947 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Hôm nay, phụng vụ Giáo hội bước vào Chúa nhật thứ I Mùa Chay, mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Trình thuật Tin Mừng theo thánh Marcô ngắn gọn nhưng cũng cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu khi mang bản tính con người...
/ 2104 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cám Dỗ và Thử Thách - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Ma quỷ là loại cám dỗ xảo quyệt nhất. Thánh Thomas cho biết: “Ma quỷ rất tinh ranh khi cám dỗ chúng ta. Nó hành động như một vị tướng tài ba khi sắp tấn công một thành kiên cố...
/ 2756 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”...
/ 1723 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Chúa Giêsu lui khỏi đời sống thường nhật để đi vào hoang địa bốn mươi ngày. Tại đó, Người sống hòa hợp với muôn loài và dã thú cũng như với các thiên sứ...
/ 2494 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lời mời gọi sám hối - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”...