Clock-Time

Mc 1: 12-15

/ 1137 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”...
/ 702 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay B

Mc 1: 12-15: Bài Tin Mừng hôm nay có hai ý tưởng chính: Chúa Giêsu chịu cám dỗ để nêu lên lòng trung tín của Người đối với sứ mệnh Chúa Cha trao phó. Chúa Giêsu khởi sự Tin Mừng bằng việc rao giảng để nói lên mệnh của Người ở trần gian...
/ 931 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Chúa Giêsu lui khỏi đời sống thường nhật để đi vào hoang địa bốn mươi ngày. Tại đó, Người sống hòa hợp với muôn loài và dã thú cũng như với các thiên sứ...
/ 1470 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lời mời gọi sám hối - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”...
/ 1988 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 58 - Chúa Nhật I Mùa Chay B Hot

Muối Men Cho Đời 58: Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.