Clock-Time

Mc 1: 14-20

/ 1537 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Theo Thầy - Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Thường niên A

Tin mừng Mc 1:14-20: Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng giảng đạo tại xứ Galilê mà nội dung được tóm gọn trong câu: “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

/ 1709 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lời Mời Gọi Sám Hối - Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Thường niên C

Tin mừng Mc 1:14-20: Sám hối là điều kiện căn bản để trở thành môn đệ của Chúa. Khi sám hối, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những sai sót lỗi lầm của mình, đồng thời hứa với Chúa sẽ thay đổi cuộc sống để trở nên tốt hơn.

/ 1317 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III TNB - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, sứ điệp Tin Mừng thuật lại cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Đây quả là một hồng phúc lớn lao cho các môn đệ là những người được Chúa yêu thương chia sẻ và mời gọi cộng tác vào công việc loan báo tình yêu cứu độ của Chúa
/ 1361 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III TNB - Đường Lối Thiên Chúa

húa Giêsu truyền lại cho các môn đệ, những người được mời gọi đi vào nẻo được cứu độ “ngược đời tuyệt diệu”. Người thường chọn những cái nghịch lý để làm những điều vĩ đại.
/ 3453 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 54 - Chúa Nhật III Thường Niên B Hot

Tin mừng Mc 1:14-20 - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Đaminh Trạch Cao Xuân Khải, ca khúc: Tình Ngài Yêu, sáng tác: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng, trình bày: Gioan Baotixita Nguyễn Trường An - Têrêsa Phạm Thùy Ngọc Trang
/ 2981 / Suy Niệm Chúa Nhật

Những môn đệ đầu tiên - Suy Niệm Chúa nhật III Thường niên B

Tin mừng Mc 1:14-20 : Khi bắt đầu thời kỳ công khai lên đường thi hành sứ vụ, việc đầu tiên Chúa Giêsu làm là tuyển chọn một số môn đệ nòng cốt để tiếp tay và nối gót Người rao giảng Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh...
/ 1288 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy sám hối ! - Suy Niệm Chúa nhật III Thường niên B

Tin mừng Mc 1:14-20:  Trang Tin Mừng rất ngắn  mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói với các môn đệ :« Hãy theo Ta , Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người.»...