Clock-Time

Mc 1: 14-20

/ 973 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Thường Niên Năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 1: 14-20 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

/ 1276 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Thường Niên Năm C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 1: 14-20 Tin Mừng của thánh Marco hôm nay cho chúng ta thấy rằng: gần như Chúa Giêsu không có giờ để nghỉ ngơi. Một ngày sống của Ngài bị bao vây bởi rất nhiều người, người bệnh, người bị quỷ ám cũng như ngươi khỏe mạnh, tất cả đều đang cần đến Ngài.