Clock-Time

Mc 1: 21-28

/ 834 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 1: 21-28: Luật Chúa dạy chúng ta giữ ngày Chúa nhật, để ít ra trong một tuần sống, tối thiểu chúng ta có được một ngày lắng nghe Lời Chúa. Chính Lời Chúa là lương thực, là ánh sáng soi đường chúng ta đi.
/ 2789 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên B - Ma Quỷ Thời Đại Mới

Qua bài Tin Mừng, thánh Marcô cho chúng ta thấy: "Một người bị quỉ ô uế đã nhận ra danh tánh của Đức Giêsu và kêu lên, Hỡi ông Giêsu Nagiaret, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
/ 2022 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên B - Rao Giảng Như Chúa Giêsu

Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta một sự so sánh khá rõ: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư”. 
/ 1615 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên B - Lề Luật Mới là Tin Mừng

Chúa Giêsu vào hội đường ngày Sabat. Vì là thành phần của dân giao ước nên mọi người trong hội đường đều có quyền đọc và bình giảng một đoạn sách Thánh nào đó. Chúa Giêsu đọc sách và giảng dạy dân chúng.
/ 2276 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên B - Bám vào Chúa để được bình an

Chúng ta thấy, cuộc đời của mỗi người chúng ta: trong cái nội tâm cuộc đời của mỗi người, chúng ta luôn bị giằng co giữa cái tốt và cái xấu: điều mà chúng ta biết là tốt, chúng ta lại không làm, và điều xấu, chúng ta lại cố tình làm.  
/ 5598 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 55 - Chúa Nhật IV Thường Niên B Hot

Tin mừng Mc 1:21-28, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, ca khúc: Tình Chúa Bao La - St: Lâm Sơn Hải - Trình bày: Maria Bùi Thị Tuyết Sường - Gx. Vinh Sơn - Tây Ninh