Clock-Time

Mc 1: 21-28

/ 1700 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 21-28  "Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền". Lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa mà người Do-thái cảm nhận được là vì lời của Chúa không chỉ đem lại sự sống cho con người, nhưng còn có sức xua trừ ma quỉ, kẻ muốn thống lĩnh và áp bức con người. 

/ 1120 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 21-28 Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô cho thấy một thực tế hết sức đáng lo ngại, đó là thế lực của sự dữ, của sự ô uế đã xâm nhập vào cuộc sống con người.