Clock-Time

Mc 1: 29-39

/ 557 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mầu Nhiệm Đau Khổ - Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39:  Thánh Mc hôm nay giúp chúng ta sống với Chúa Giêsu trong mọt ngày làm việc của Người ở Capharnaum. Người rao giảng, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỉ nhưng vẫn dành thời gian sống với Chúa Cha bằng cầu nguyện.
/ 368 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V thường niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39: Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay liên kết ba bản văn khác nhau: trình thuật chữa lành mẹ vợ Phêrô (Mc 1,29-31), một bảng tóm tắt các phép lạ chữa lành (cc.32-34) và một bước tiến trong việc hoàn thành sứ mệnh (cc.35-39). Muốn phân tích ba bản văn, phải lưu tâm đến văn thể khác biệt của chúng...
/ 436 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 29-39: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu hiện thân như một vị “bác sĩ”, nhưng vị “bác sĩ” này rất khác người, chữa bệnh không cần thuốc men nhưng bằng uy quyền của Thiên Chúa.
/ 1496 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V thường niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39: Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay liên kết ba bản văn khác nhau: trình thuật chữa lành mẹ vợ Phêrô (Mc 1,29-31), một bảng tóm tắt các phép lạ chữa lành (cc.32-34) và một bước tiến trong việc hoàn thành sứ mệnh (cc.35-39). Muốn phân tích ba bản văn, phải lưu tâm đến văn thể khác biệt của chúng...
/ 1918 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 29-39:  Chúa Giêsu làm việc không ngơi nghỉ. Có cảm tưởng như lúc nào cũng tất bật. Công việc này nối tiếp công việc khác. Sáng thì đến nhà Simon, chữa cho mẹ vợ của ông trong cơn sốt cao...
/ 1602 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39:  Đoạn Tin Mừng khá ngắn gọn mà chúng ta vừa nghe đã vẽ lên tất cả hoạt động của Chúa Giê su trong ngày sống của Ngài. Ngài làm việc một cách hăng say nhiệt tình. Ngài làm việc không quản thời gian nghỉ ngơi. Ngài làm tất cả mọi việc để chu toàn thánh ý Chúa cha và để mưu ích cho con người...
/ 965 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đi Ra Vùng Ngoại Biên - Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39:  Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu với khởi đầu là cầu nguyện, rao giảng và chữa lành thể xác tâm hồn cho con người. Một ngày thật bận rộn với biết bao công việc...
/ 1839 / Suy Niệm Chúa Nhật

Gắn kết với Chúa trong đời sống cầu nguyện - Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39:  Và đặc biệt, chúng ta thấy Tin Mừng ghi lại: sáng sớm lúc trời tối mịt Người đã dậy, đi ra nơi hoang vắng và cầu nguyện...