Clock-Time

Mc 1: 40-45

/ 1862 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đến Với Chúa Để Được Chữa Lành - Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 1: 40-45: Đứng trước nỗi đau thể xác và tinh thần của người phong hủi, Chúa Giêsu, thay vì phải xa lánh con bệnh kẻo bị ô uế, đã chạm đến anh ta để chia sẻ nỗi đau khổ cùng anh và chữa anh lành bệnh. 
/ 1562 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 1: 40-45: Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống chân Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch"...
/ 1708 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45: Người bị bệnh cùi nhận được niềm vui không phải từ một người nào khác, nhưng là nhận được từ chính tình thương của Chúa Giêsu, một niềm vui ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự chờ đợi của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng.