Clock-Time

Mc 1: 40-45

/ 941 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống chân Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch"...
/ 802 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45 Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giê-su chữa lành cho một người bị bệnh phong cùi. Như chúng ta biết, vào thời Đức Giê-su người Do Thái cho rằng bệnh phong cùi chính là biểu tượng của tội lỗi.