Clock-Time

Mc 10: 1-12

/ 1969 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 1-12: Ngay từ buổi khởi đầu của bình minh trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa đã trao ban cho con người một quà tặng vô giá, đó là lời chúc phúc trên đời sống hôn nhân của con cái loài người khi Thiên Chúa phán: “sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly”
/ 2500 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 1-12: Đời sống gia đình trong xã hội ngày nay đang bị khủng hoảng rất nhiều. Tình trạng giới trẻ Công giáo sống thử và làm đám cưới không cử hành bí tích Hôn Phối diễn ra ngày càng nhiều. Hỏi ra nguyên nhân thì thật giản đơn: “Để có gì dễ dàng rút lui”...
/ 2182 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên B - Không được phân ly

Tin mừng Mc 10: 1-12: Tin Mừng hôm nay đề cao ý định của Thiên Chúa khi sáng tạo nên lòai người có nam có nữ, và truyền cho đôi vợ chồng này phải hiệp nhất với nhau nên “một xương một thịt”. Rồi từ giao ước này sẽ phát sinh hiệu quả là: hai người không được phân ly...