Clock-Time

Mc 10: 17-27

/ 2493 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 87 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 87 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B - Tin mừng Mc 10: 17-27; Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán...
/ 766 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B - Linh Mục Anfonso

Tin mừng Mc 10: 17-27: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa"...
/ 822 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 10: 17-27: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên giàu có từ bỏ của cải để theo Người, vì của cải là trở ngại cho những ai muốn vào Nước Trời. Đồng thời Người cũng hứa ban phần tưởng bội hậu cho những ai bỏ mọi sự mà theo Người....

/ 828 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lựa chọn giữa hai kho tàng - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Tin Mừng hôm nay cũng thế. Anh muốn theo Chúa Giêsu để được sống đời đời. Nhưng khi nghe Chúa Giêsu bảo:”Hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời....
/ 757 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sở hữu của cải và khước từ của cải - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?". Bài Tin mừng giới thiệu với chúng ta một người say mê và chân thành, đến bày tỏ nguyện vọng sâu xa nhất đã bám rễ nơi trái tim con người, nguyện vọng được sống viên mãn...
/ 843 / Suy Niệm Chúa Nhật

Không làm nô lệ tiền của - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Chúa đòi ta chia sẻ với anh chị em những gì mà ta quý trọng nhất, những gì tha thiết nhất với chúng ta. Chúa bảo ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu, và chúng ta biết Chúa yêu thương cho tới cùng, cho tới hiến cả mạng sống mình...
/ 769 / Suy Niệm Chúa Nhật

Từ bỏ - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Có thể khi nghe đoạn tin mừng hôm nay, nhiều người cho rằng Chúa không nói với tôi, vì tôi vẫn còn nghèo lắm! Tôi đâu có gì để cho! Chúa đang nói với người hàng xóm ích kỷ gần cạnh nhà tôi.....
/ 737 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tinh Thần Siêu Thoát Là Diều Kiện Dể Theo Làm Môn Đệ Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su đã đòi chàng thanh niên giàu có muốn theo làm môn đệ của Người: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi đến theo tôi” ...