Clock-Time

Mc 10: 35-45

/ 1761 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 35-45:  Trang Tin Mừng hôm nay là lời tóm tắt sứ vụ của Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian để cứu chuộc con người....
/ 1582 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 35-45: Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay nói với chúng ta rằng: Các con đừng sợ Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài! Vì ở đó chúng ta tìm thấy kho tàng vốn lấp đầy cuộc sống bằng niềm vui....
/ 1196 / Suy Niệm Chúa Nhật

Để phục vụ - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 35-45: Chúa Giêsu sẵn sàng cho hai môn đệ thân yêu được chia sẻ chén đắng và phép rửa của Ngài, nhưng còn việc ngồi bên tả bên hữu thì lại không thuộc quyền Ngài. Cái nhìn của Chúa Giêsu về quyền hành chức vị khác người đời quan niệm rất nhiều....
/ 1162 / Suy Niệm Chúa Nhật

Muốn Làm Đầu Phải Hầu Thiên Hạ - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 35-45: Sau khi Đức Giê-su loan báo lần thứ ba về cuộc Thương Khó Người sắp trải qua, các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó.  Các ông vẫn đinh ninh rằng Thầy các ông sắp lên Giê-ru-sa-lem để làm Vua Mê-si-a và các ông đã tranh giành nhau vị trí quan trọng trong Nước Thiên Chúa...