Clock-Time

Mc 10: 46-52

/ 4123 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B - Tin mừng Mc 10, 46-52 - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy...
/ 2956 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa Xin Cho Con Được Thấy - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 46-52: khi Chúa Giêsu và đám đông dân chúng đi theo Ngài qua thành Giêricô tiến lên Giêrusalem. Một thế giới huyên náo, sinh động đang diễn ra trước mặt anh mù, nhưng anh vẫn ngồi đó, không thấy gì, ngoài những tiếng ồn ào vọng đến tai anh và cát bụi tung bay vào mặt anh.

/ 2324 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mù mà Sáng - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 46-52: Khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ ra khỏi thành Giêricô, thì có một người hành khất mù, tên là Bactimê, con ông Timê, đang ngồi bên vệ đường

/ 1844 / Suy Niệm Chúa Nhật

Xin Chúa Chữa Mù Cho Ta - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 46-52: Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và anh mù, chúng ta cũng còn thấy được quyết tâm và niềm tin vững mạnh của anh. Anh không muốn bất cứ sự gì ngăn cản anh trong việc đến với Chúa.

/ 1760 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 46-52: Tin Mừng hôm nay tường thuật về việc Chúa chữa người mù lành bệnh không phải do bởi sự thương hại, nhưng bởi tiếng kêu đụng chạm tới bản chất yêu thương của Thiên Chúa: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi”. 

/ 1556 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B - Xin Ơn Sáng Mắt Sáng Lòng Để Đi Theo Chúa

Tin mừng Mc 10: 46-52:  Tin mừng hôm nay ghi nhận câu chuyện về người mù thành Giê-ri-cô đã chạy đến với Đức Giê-su không phải nhờ con mắt thể xác nhưng nhờ con mắt đức tin.