Clock-Time

Mc 10:28-31

/ 2517 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Sau Chúa Nhật VIII Thường Niên B - Theo Chúa Ta Được Gì?

Tin Mừng Mc 10: 28-31 Sự nguy hiểm của tiền bạc đã làm cho người thanh niên có tiếng là đạo đức lầm lũi ra đi, vì tiền của anh ở đâu thì lòng anh ở đó!
/ 1871 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên B - Từ bỏ thật sự

Tin Mừng Mc 10: 28-31: Chúa không hề đòi điều bất khả thi. Thế nên Ngài mời gọi mỗi người chúng ta cùng đi trên đường của Ngài. Sự từ bỏ lớn lao nhất đối với mọi người là tất cả chúng ta được mời gọi để yêu Ngài trên hết mọi sự. Nghĩ đến sự đau khổ và thập giá Đức Kitô...
/ 2269 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 10: 28-31: Bối cảnh của đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay ghi lại: sau khi chàng thanh niên giàu có từ chối bán đi tài sản của mình mà cho người nghèo để theo Chúa Giêsu, Phêrô cho rằng ông và các môn đệ khác đã từ bỏ tất cả để theo Người...