Clock-Time

Mc 11: 11-25

/ 1130 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 11: 11-26: Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"...
/ 737 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 11: 11-26 Ở đây Chúa Giê-su dùng một tác động mang ý nghĩa dụ ngôn để ám chỉ số phận Ít-ra-en bạc nhược: dân tộc này từ sau thời lưu đầy đã hồi sinh dần, như cây vả đang giữa mùa xuân.