Clock-Time

Mc 12:28-34

/ 1122 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống Yêu Thương Từ Gia Đình - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:28-34: Với và qua trang Tin Mừng hôm nay, ta bắt gặp một luật sĩ được Chúa Giêsu ca ngợi rằng: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Luật sĩ này đã tìm đến với Chúa Giêsu để hỏi Ngài giới răn nào là giới răn trọng nhất...

/ 651 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 12:28-34: Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và người Luật sĩ về giới răn trọng nhất, Chúa Giêsu đã xác nhận tình yêu là căn bản cho mọi cuộc sống tôn giáo . Vì thế yêu mến Chúa và yêu người là giới răn trọng nhất .

/ 1052 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 12:28-34: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình".

/ 1458 / Suy Niệm Chúa Nhật

Giới Răng Trọng Nhất - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:28-34: ”Ngươi hãy yêu mến  Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Còn giới răn  thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình ngươi”. 

/ 704 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thực Hành Mến Chúa Yêu Người Trong Cuộc Sống - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:28-34: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu trả lời của Đức Giê-su cho vị kinh sư Do Thái khi ông chất vấn Người về điều răn nào là quan  trọng nhất trong tòan bộ Luật pháp Mô-sê. Người đã nêu ra hai điều răn quan trọng nhất là mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như yêu chính mình.