Clock-Time

Mc 14 : 1; 15: 1-39

/ 1571 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Tin Mừng Mc 14: 1;15: 1-39: Hình ảnh một vị vua, vị tướng oai vệ đường hoàng vào thành trên lưng chiến mã hay chiến tượng là một hình ảnh hào hùng được mọi người tung hô. Điều đó giương cao vị thế của vị vua vị tướng trần gian, nên mỗi khi xuất hiện trước công chúng, các ngài không thể nào thiếu hình ảnh đó...
/ 1147 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Ta Là Ai Trong Cuộc Thương Khó

Tin Mừng (Mc 14: 1;15: 1-39): Trong tuần thánh và đặc biệt trong Lễ Lá này!  Chúng ta làm sống động lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Và chúng ta cùng với Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó, như chính là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.
/ 1282 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Con Đường Thập Giá

Tin Mừng (Mc 14: 1;15: 1-39): Hôm nay chúng ta bước vào Tuần Thánh, kỷ niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đây là những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu.
/ 1277 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Chọn Lựa

Tin Mừng (Mc 14 : 1; 15: 1-39): Với Chúa nhật hôm nay, bắt đầu tuần lễ trọng đại nhất của năm phụng vụ, đó là “Tuần thánh”. Phụng vụ hôm nay mở ra với việc tưởng niệm Đức Giêsu đi vào thành Giêrusalem.
/ 877 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B - Baraba và Đức Giêsu

Tin Mừng (Mc 14 : 1; 15: 1-39): Dưới cái nhìn lịch sử thì quả thực cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là hành động tội ác của những người Do Thái và La Mã cách đây hai ngàn năm.