Clock-Time

Mc 16: 15-18

/ 1156 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu tuần II thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 15-18: Đoạn Phúa Âm mà chúng ta suy gẫm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trao lại sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho các Tông đồ. Đây là sứ vụ cao cả mà Chúa Giêsu uỷ thác cho những con người mà Chúa tuyển chọn: sứ vụ mang ơn cứu độ đến cho muôn người.
/ 1302 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ thánh Phao-lô trở lại

Tin mừng Mc 16: 15-18: Câu chuyện Phao-lô trở lại đã được chính Phao-lô tường thuật trước dân chúng ở Giê-su-sa-lem (Cv 22,1-21), trước mặt tổng trấn Phi-lích (24,10-20) và trước mặt vua Ac-ríp-pa ( 26,2- 23 )...
/ 1522 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần III thường niên B -GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 15-18: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại lệnh truyền của Đức Kitô Giêsu phục sinh, trước khi Chúa về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”...
/ 1215 / Suy Niệm Hằng Ngày

Không sợ ngã - Chỉ sợ không đứng lên như Phaolô - Thứ Năm tuần III thường niên B

Tin mừng Mc 16: 15-18: Thánh Phaolô có tên là Saolô, sinh vào thập niên đầu của công nguyên, tức là cùng thời với Chúa Giêsu. Tuy là người Do thái, thuộc chi họ Benjamin, nhưng Saolô sinh ra và lớn lên ở Tarsus, thủ phủ của tỉnh Cicilia, nay là miền nam Thổ nhĩ kỳ...