Clock-Time

Mc 16: 9-15

/ 2038 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 9-15  Chúa Giêsu - Đấng phục sinh -luôn mời gọi chúng ta tiếp nối sứ vụ trong niềm vui rao truyền Tin Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo”
/ 1379 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 9-15: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”. Mệnh lệnh loan báo Tin Mừng là sứ điệp quan trọng mà Chúa Giêsu Phục Sinh tín cẩn gởi trao cho các môn đệ năm xưa và cho chúng ta hôm nay.
/ 1322 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 9-15 Khi hân hoan sống trong ngày chiến thắng của Đấng Phục Sinh, mỗi người chúng ta được kêu gọi cố gắng vươn tới một con người mới như Người. 
/ 2246 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 9-15 Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại