Clock-Time

Mc 2: 13-17

/ 485 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Thương xót Chúa Gây Kinh Ngạc - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 2: 13-17:  Chúa Giêsu kêu gọi ông Lêvi, một người thu thuế, và ông lập tức bỏ mọi thứ mà đi theo Chúa Giêsu. Ông trở thành một người của nhóm các môn đệ.
/ 363 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 2: 13-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa gọi ông Lê-vi và xảy ra cuộc tranh luận về việc liên hệ với người tội lỗi...
/ 608 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 13-17 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.