Clock-Time

Mc 2: 18-22

/ 972 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Phù Hợp Với Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên A

Tin mừng Mc 2: 18-22   Tin Mừng hôm nay kể lại sự việc những người Do Thái thắc mắc với Chúa Giêsu và các môn đệ vì lý do nào mà các môn đệ Gioan và người Pharisêu ăn chay.
/ 622 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên A

Tin mừng Mc 2: 18-22  Giáo huấn của Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, dạy chúng ta đang sống giữa thế gian, cần phải nêu cao tinh thần không còn thuộc về thế gian nữa, từ ý nghĩ, suy tư, lời nói, cách sống và việc làm của mình.
/ 989 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ăn Theo Thuở - Ở Theo Thời - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên C

Tin mừng Mc 2: 18-22  Đời sống xã hội hôm nay đang từng ngày đổi thay, vì thế Giáo Hội cũng luôn trăn trở đi tìm cách thế hữu hiệu nhất để loan báoTin Mừng hầu cho đời sống đạo có chiều sâu vững vàng và phải bén rễ vào Đức Kitô...
/ 1066 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 18-22 Tin Mừng hôm nay mà thánh Marcô trình thuật. Người Pharisêu đã lên án Chúa Giêsu về việc các học trò của Người không chịu ăn chay, trong lúc môn đệ Gioan ăn chay.
/ 750 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên C

Tin mừng Mc 2: 18-22  Giáo huấn của Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, dạy chúng ta đang sống giữa thế gian, cần phải nêu cao tinh thần không còn thuộc về thế gian nữa, từ ý nghĩ, suy tư, lời nói, cách sống và việc làm của mình.