Clock-Time

Mc 2: 23-28

/ 751 / Suy Niệm Hằng Ngày

Luật Vì Con Người Hay Con Người Vì Luật - Thứ Ba tuần II thường niên A

Tin mừng Mc 2:23-28: Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện nhóm người biệt phái tranh luận với Chúa khi họ phản đối các môn đệ của Ngài ngắt một vài bông lúa để ăn trong ngày Sabbat, ngày nghỉ của người Do Thái.
/ 440 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II thường niên A

Trong câu chuyện này, các biệt phái thì tố cáo các môn đệ vi phạm luật sa-bát, còn Chúa Giê-su lại tỏ mình là Chúa, mang nơi mình quyền năng cứu độ : "Con Người làm chủ ngày sa-bát". Rút kinh nghiệm, chúng ta không được phép đòi hỏi người khác giữ luật quá mức độ luật đòi hỏi...

/ 833 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 23-28 "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát.28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát”

/ 1132 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hồn Của Lề Luật - Thứ Ba tuần II thường niên C

Tin mừng Mc 2:23-28:  Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện nhóm người biệt phái tranh luận với Chúa khi họ phản đối các môn đệ của Ngài ngắt một vài bông lúa để ăn trong ngày Sabbat, ngày nghỉ của người Do Thái.
/ 1047 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba tuần II thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 23-28:  Đức Giêsu đã không ít lần tranh luận với người Pharisêu và giới lãnh đạo Do Thái. Hôm nay, họ bức xúc và không chấp nhận quyền làm chủ của Đức Giêsu về ngày Sabát, vì họ không chấp nhận Người là Con Thiên Chúa. 
/ 661 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần II thường niên C

Tin mừng Mc 2: 23-28: Trong câu chuyện này, các biệt phái thì tố cáo các môn đệ vi phạm luật sa-bát, còn Chúa Giê-su lại tỏ mình là Chúa, mang nơi mình quyền năng cứu độ : "Con Người làm chủ ngày sa-bát". Rút kinh nghiệm, chúng ta không được phép đòi hỏi người khác giữ luật quá mức độ luật đòi hỏi...
/ 1098 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 2: 23-28: Trong câu chuyện này, các biệt phái thì tố cáo các môn đệ vi phạm luật sa-bát, còn Chúa Giê-su lại tỏ mình là Chúa, mang nơi mình quyền năng cứu độ : "Con Người làm chủ ngày sa-bát". Rút kinh nghiệm, chúng ta không được phép đòi hỏi người khác giữ luật quá mức độ luật đòi hỏi...
/ 1880 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 23-28: Chúa nói: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát."...