Clock-Time

Mc 3: 13-19

/ 2492 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 13-19:  Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện cuộc đổi thay đó. Người đã không làm một mình, nhưng Người đã dùng một vài người trong đám thính giả của Người, để cùng với Người, đổi thay thế giới...
/ 1909 / Suy Niệm Hằng Ngày

Quảng đại theo Chúa - Thứ Sáu tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 3:13-19:  Tin mừng hôm nay Thánh Maccô cho thấy trong một bối cảnh ở trên núi, Chúa Giêsu đã “gọi đến với người những kẻ người muốn”...