Clock-Time

Mc 3: 20-21

/ 365 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần II thường niên C

Tin mừng  Mc 3:20-21: Đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại sự việc các thân nhân của Chúa cản trở công việc truyền giáo của Chúa vì họ cho rằng Người mất trí...
/ 784 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần II thường niên B

Tin mừng  Mc 3:20-21: Đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại sự việc các thân nhân của Chúa cản trở công việc truyền giáo của Chúa vì họ cho rằng Người mất trí...
/ 1335 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 20-21:  Người Công giáo thời nay dễ đánh mất chính mình, đánh mất chính niềm tin của mình...
/ 929 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ưu tiên vì sứ vụ - Thứ Bảy tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 3: 20-21: Trang Tin Mừng hôm nay cho thấy đám đông dân chúng đến với Chúa Giêsu đông đến nỗi Chúa Giêsu và các Môn Đệ của Người không sao ăn uống được...