Clock-Time

Mc 3: 20-21

/ 2093 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 20-21:  Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta nhớ rằng: chúng ta là người thân, là người nhà của Chúa Giêsu. Vậy chúng ta đã đối xử với Người như thế nào?
/ 1553 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nhận Ra Giá Trị Của Người Khác - Thứ Bảy tuần II thường niên C

Tin mừng Mc 3: 20-21: Hình ảnh đám đông đến với Chúa Giêsu năm xưa đang được hiện tại hóa nơi cộng đoàn dân Chúa hôm nay, mỗi khi chúng ta cùng nhau qui tụ trong thánh lễ để lắng nghe Lời Chúa và tham dự bàn tiệc Thánh Thể.
/ 1663 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần II thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 20-21: Hình như hoàn cảnh chúng ta đang sống hôm nay, có một sự đảo ngược giữa cái bình thường và điều bất thường. Chẳng hạn, chiếm đoạt của cải, bóc lột sức lao động là điều bất thường, nhưng hiện nay rất nhiều người vẫn sống ung dung nhờ sự cướp của và cướp sức ấy. 
/ 2122 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 20-21:  Người Công giáo thời nay dễ đánh mất chính mình, đánh mất chính niềm tin của mình...
/ 1930 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ưu tiên vì sứ vụ - Thứ Bảy tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 3: 20-21: Trang Tin Mừng hôm nay cho thấy đám đông dân chúng đến với Chúa Giêsu đông đến nỗi Chúa Giêsu và các Môn Đệ của Người không sao ăn uống được...