Clock-Time

Mc 3: 31-35

/ 1245 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”

/ 1436 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba tuần III thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35:  "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi"...
/ 1935 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba tuần III thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35:  Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi"...