Clock-Time

Mc 3: 31-35

/ 829 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba tuần III thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35:  "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi"......

/ 488 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần III thường niên C

Tin mừng  Mc 3: 31-35: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su cho biết thế nào là bà con đích thực của Người......

/ 748 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần III thường niên B

Tin mừng  Mc 3: 31-35: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su cho biết thế nào là bà con đích thực của Người......

/ 1252 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba tuần III thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35:  Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi"......