Clock-Time

Mc 3: 7-12

/ 617 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần II thường niên C

Tin mừng  Mc 3: 7 -12: Đoạn Tin Mừng này tóm tắt cuộc truyền giáo của Đức Giê-su ở Ga-li-lê...
/ 818 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần II thường niên B

Tin mừng  Mc 3: 7 -12: Đoạn Tin Mừng này tóm tắt cuộc truyền giáo của Đức Giê-su ở Ga-li-lê...
/ 1781 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 7-12:  Chúa quý trọng một niềm tin đang bắt đầu chớm nở như thế. Và để thưởng cho thiện chí tin cậy của họ, Chúa ra tay chữa lành...
/ 1528 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống nhẫn nhục như Chúa - Thứ Năm tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 3:7-12:  Tin Mừng hôm nay muốn trình bày cho chúng ta nhiều thứ hiểu biết về Chúa Giêsu: ma quỷ biết Chúa Giêsu, nhưng biết trong thù hận; đám đông thì tìm đến với Ngài vì mục đích trục lợi...