Clock-Time

Mc 3: 7-12

/ 1629 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Thường Niên A - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 3: 7-12 Kể cả ma quỷ cũng là đối tượng đến với Chúa Giêsu. Nó biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, nhưng nó không được tuyên xưng vì không được Chúa ủy thác.
/ 962 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sứ Vụ Của Chúa Giêsu - Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Thường Niên A

Với trang Tin Mừng hôm nay, dường như tác giả muốn đưa chúng ta vào một sự hiểu biết như thế. Thánh Marcô trình bày cho chúng ta nhiều phản ứng hay đúng hơn nhiều nhận thức khác nhau về con người Chúa Giêsu.