Clock-Time

Mc 3:1-6

/ 574 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần II thường niên C

Tin mừng Mc 3: 1-6: Qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đề cao những việc bác ái từ thiện là những việc phụng sự Thiên Chúa trong ngày sa-bát...
/ 855 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 3: 1-6: Qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đề cao những việc bác ái từ thiện là những việc phụng sự Thiên Chúa trong ngày sa-bát...
/ 2137 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3:1-6: Đoạn Tin Mừng này thuật lại phản ứng của Chúa Giêsu trước thái độ cứng lòng và giả hình của những người luật sĩ và biệt phái...
/ 1063 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng cay nghiệt với người tốt - Thứ Tư tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 3:1-6:  Trang Tin Mừng hôm nay là một trong 5 cuộc tranh luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và người Do Thái về việc giữ luật trong ngày Sabát...