Clock-Time

Mc 3:1-6

/ 1471 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Vụ Luật - Thứ Tư tuần II thường niên C

Tin mừng Mc 3:1-6: Trang Tin Mừng hôm nay chất vấn lương tâm mỗi chúng ta. Liệu có khi nào vì ích kỷ, ghen tương và vụ luật mà chúng ta không thể có một cái nhìn tích cực hay nhìn đúng sự việc tốt lành của anh chị em mình?
/ 1168 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần II thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3:1-6:   Chúa Giêsu, Tin Mừng của Thiên Chúa đã đến trần gian, Người đã đặt lại các giá trị vào đúng vị trí của chúng. Với Chúa Giêsu thì “vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống” và vinh dự của Thiên Chúa được tôn vinh trước tiên là bằng lòng thiện hảo. 
/ 759 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần II thường niên C

Tin mừng Mc 3: 1-6: Qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đề cao những việc bác ái từ thiện là những việc phụng sự Thiên Chúa trong ngày sa-bát...
/ 1028 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 3: 1-6: Qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đề cao những việc bác ái từ thiện là những việc phụng sự Thiên Chúa trong ngày sa-bát...
/ 2379 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3:1-6: Đoạn Tin Mừng này thuật lại phản ứng của Chúa Giêsu trước thái độ cứng lòng và giả hình của những người luật sĩ và biệt phái...
/ 1222 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng cay nghiệt với người tốt - Thứ Tư tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 3:1-6:  Trang Tin Mừng hôm nay là một trong 5 cuộc tranh luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và người Do Thái về việc giữ luật trong ngày Sabát...