Clock-Time

Mc 4: 1-20

/ 759 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Để Quyền Năng Thiên Chúa Thi Thố Trên Đời Chúng Ta - Thứ Tư tuần III thường niên C

Tin mừng Mc 4:1-20:   Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ kính thánh Tôma Aquinô, một vị thánh có rất nhiều công đối với Giáo Hội. Giáo Hội phải biết ơn Ngài vì Ngài đã để lại một kho tàng vô cùng quí giá làm nền tảng cho việc đào sâu về giáo lý về đức tin cũng như hướng dẫn về đời sống tu đức.
/ 1095 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần III thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 1-20: Qua dụ ngôn của người gieo giống, Chúa Giêsu muốn giới thiệu cho chúng ta hình ảnh nhân hậu của Thiên Chúa Cha - Đấng giàu lòng thương xót. 
/ 673 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần III thường niên C

Tin mừng  Mc 4:1-20: Đức Giê-su dùng dụ ngôn về người gieo giống để trình bày về thái độ cần phải có để nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa...
/ 1083 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần III thường niên B

Tin mừng  Mc 4:1-20: Đức Giê-su dùng dụ ngôn về người gieo giống để trình bày về thái độ cần phải có để nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa...
/ 1855 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tâm hồn ta thế nào? - Thứ Tư tuần III thường niên B

Tin mừng Mc 4:1-20:  Trang Tin Mừng này như một bản xét mình về đời sống thiêng liêng, chúng ta đã để Lời Chúa được gieo vãi trong tâm hồn chúng ta như thế nào?...
/ 883 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần III thường niên B

Tin mừng  Mc 4:1-20: Đức Giê-su dùng dụ ngôn về người gieo giống để trình bày về thái độ cần phải có để nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa...
/ 1378 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần III thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 1-20:  Dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh những kẻ không đón nhận lời Chúa và những tâm hồn khiêm tốn luôn sống theo thánh ý Ngài...