Clock-Time

Mc 4: 21-25

/ 868 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Thường Niên C

Tin mừng Mc 4: 21-25 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn cái đèn và dụ ngôn cái đấu để trình bày về việc sau khi nghe lời Chúa giảng thì phải biết phổ biến lời Chúa ra chung quanh.
/ 1610 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần III Thường Niên C - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 21-25: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng?”. Với những lời chất vấn này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy luôn sống tử tế tốt lành với nhau, như đèn thắp sáng soi dọi đêm tối.