Clock-Time

Mc 4: 21-25

/ 1795 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Thường Niên B - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 21-25 Sự công bằng của Chúa chính là việc Chúa sẽ trả lại cho chúng ta, sẽ thưởng công cho chúng ta đúng như chúng ta đã làm cho Chúa và cho người anh chị em mình.
/ 1807 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Thường Niên A - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 21-25 Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?
/ 3010 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần III Thường Niên C - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 21-25: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng?”. Với những lời chất vấn này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy luôn sống tử tế tốt lành với nhau, như đèn thắp sáng soi dọi đêm tối.