Clock-Time

Mc 4: 26-34

/ 1389 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XI Thường Niên B - Chúa Giêsu thích dùng Dụ Ngôn

Tin mừng Mc 4:26-34: Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy cũng không biết.” 
/ 1276 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XI Thường Niên B

Tin mừng Mc 4:26-34: Dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc nhấn mạnh đến sự tăng trưởng của hạt giống hay thái độ của người nông phu?

/ 1113 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XI Thường Niên B - Sức Mạnh Kỳ Diệu Của Hạt Giống

Tin mừng Mc 4:26-34: Mỗi người Kitô Hữu cũng là những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng đất Việt qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
/ 1189 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XI Thường Niên B - Hạt Giống

Tin mừng Mc 4:26-34: Nước Thiên Chúa giống như người nông dân gieo hạt xuống đất. Hạt giống âm thầm nẩy mầm, phát triển và sinh bông hạt. Cũng vậy, hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng thế giới và gieo vào lòng người sẽ nảy mầm và sinh nhiều hoa trái tốt lành

/ 1315 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 4: 26-34: Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.
/ 1055 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 71 - Chúa Nhật XI Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 71 - Chúa Nhật XI Thường Niên B - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Tin Mừng: Mc 4:26-34