Clock-Time

Mc 4: 26-34

/ 1365 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Thường Niên A - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 4: 26-34 Qua đoạn Tin Mừng, Mar-cô diễn tả Chúa Giê-su trong vai trò người Thầy, đang dạy những thính giả về triều đại của Thiên Chúa, Người dùng dụ ngôn để truyền bá sứ điệp. 
/ 1971 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên C - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 4: 26-34 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ dưới bóng