Clock-Time

Mc 4: 35-41

/ 1318 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 35-41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
/ 1842 / Suy Niệm Hằng Ngày

Quyền Năng Của Chúa - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Thường Niên A

 Là những người được ở gần Đức Giêsu, được chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm, thế nhưng, các tông đồ lại chưa có lòng tin sắt son vào Chúa.