Clock-Time

Mc 5: 1-20

/ 1485 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Thường Niên B

Tin mừng Mc 5: 1-20 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành cho một người bị thần ô uế ám, để trình bày sứ vụ cứu thế của Người...
/ 1559 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai tuần IV thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 5: 1-20: Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng tách mình ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, hay nói cách khác: đừng hạ phẩm giá của mình vào những thứ vốn không thuộc về chúng ta. 
/ 1626 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Để Thắng Ma Quỷ - Thứ Hai tuần IV thường niên A

Tin mừng Mc 5: 1-20:  Thế gian, ma quỷ và xác thịt là ba kẻ thù lớn nhất ngăn cản người Ki-tô hữu chúng ta trên con đường tiến lên hoàn trọn như Cha của chúng ta là Đấng hoàn trọn.
/ 1645 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 5: 1-20 Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một sự hiểu biết sơ đẳng cách ăn, nết ở của người bị quỉ dữ thống trị. Người bị quỉ điều khiển thì ở trong đám mồ mả, nơi ô uế, nơi tối tăm, nơi tang thương chết chóc.
/ 1738 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai tuần IV thường niên C - Lễ Giao Thừa

Tin mừng Mc 5: 1-20: Thời gian là một hồng ân quý giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi mất rồi, thì không thể tìm lại được.
/ 3456 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai tuần IV thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 5: 1-20: Bài Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người bị cả một đạo binh thần ô uế quấy phá. Qua phép lạ này chúng ta xác tín rằng, không có thế lực đen tối nào có thể lướt thắng được quyền năng và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa...
/ 1854 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tránh mưu mô ma quỷ - Thứ Hai tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 5: 1-20: Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa người bị quỷ thần ô uế ám ngay trong vùng đất dân ngoại. Đây là vai trò và sứ mạng của Đấng Mêsia. Ngài đến để phá tan thế giới ma quỷ, đẩy lui bóng tối sự dữ và sự chết và dẫn đưa con người vào vương quốc Thiên Chúa, nơi sự sống viên mãn...