Clock-Time

Mc 5: 21-24.35-43

/ 1348 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên B - Đừng Sợ! Hãy Cứ Tin

Tin Mừng Mc 5: 21-24.35-43 Tin khi đời sống yên ổn, thuận buồm xuôi gió thì chưa phải là một đức tin đích thực. Đức tin phải được tôi luyện trong đau khổ. Trong gian nan thử thách mà vẫn kiên trì, thì đức tin ấy mới có thể làm nên những phép lạ. 

/ 1142 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên B - Cần Phải Có Niềm Tin Mạnh Mẽ

Tin Mừng Mc 5: 21-24.35-43 Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào thế giới của những câu hỏi “tại sao” mà lý trí con người không thể lý giải được.

/ 1005 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 5: 21-24.35-43 Hôm nay, Giáo Hội muốn dùng bài Tin Mừng này để củng cố niềm tin của chúng ta vào quyền năng của Thiên Chúa, biết tín thác vào Ngài trong mọi sự.