Clock-Time

Mc 5: 21-43

/ 1035 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 5: 21-43: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về hai kiểu mẫu đức tin: Đức tin sáng suốt và mạnh mẽ của ông Gia-ia là trưởng hội đường. Đức tin đơn sơ và chất phác của người đàn bà bị bệnh loạn huyết.
/ 1883 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba tuần IV thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 5: 21-43:Hai phép lạ Chúa Giêsu thực hiện mà chúng ta vừa lắng nghe qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, có một điểm chung là: niềm tin và hy vọng sẽ giúp con người tìm gặp được lòng thương xót của Chúa...
/ 1178 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng tin và phép lạ - Thứ Ba tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 5: 21-43: Trang Tin Mừng này tổng hợp hai truyện về chữa lành (con gái ông Gia-ia [Mc 5,21-24.35-43] và bà băng huyết [Mc 5,25-43]). Đây là một ví dụ nữa về cấu trúc “tháp ghép của tác giả...