Clock-Time

Mc 6: 1-6

/ 1018 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đừng Thành Kiến - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên B

Tin mừng  Mc 6: 1-6:  Từ thuở tạo thành, Kinh Thánh đã chứng minh nỗi đau, sự nghiệt ngã do lòng người cao ngạo gây ra: Tổ tông loài người đã cao ngạo đến mức không thể hiểu nổi....
/ 1067 / Suy Niệm Chúa Nhật

Họ vấp ngã vì Người - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên B

Tin mừng  Mc 6: 1-6:  Ngay khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy trong hội đường quê nhà, nhiều người đã có ấn tượng về Người. Tuy nhiên thay vì vui mừng về điều đó họ lại hỏi: "Bởi đâu ông ta được như thế?"…Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxêt, Giuđa và Simon sao?...
/ 949 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng  Mc 6: 1-6:  Nhưng cũng như Chúa Giêsu, dù có bị thua thiệt hay đau đớn đến mức nào, ta vẫn một lòng trung kiên bền chí trong đức tin, trong lý tưởng tôn giáo mà mình đã chọn lựa...
/ 659 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thói kiêu ngạo và định kiến đã cản trở ơn cứu độ - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên B

Tin mừng  Mc 6: 1-6:  Nhưng cũng như Chúa Giêsu, dù có bị thua thiệt hay đau đớn đến mức nào, ta vẫn một lòng trung kiên bền chí trong đức tin, trong lý tưởng tôn giáo mà mình đã chọn lựa...