Clock-Time

Mc 6: 1-6

/ 2057 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần IV thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 1-6: Ngay từ đầu Tin Mừng, tác giả Máccô cho thấy Chúa Giêsu hành động với uy quyền trước toàn dân. Nhưng sau đó, những trở ngại đã xuất hiện: thân nhân Người đi bắt Người về...
/ 1451 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ngạc nhiên và tin - Thứ Tư tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 1-6: Ngay từ đầu Tin Mừng, tác giả Máccô cho thấy Chúa Giêsu hành động với uy quyền trước toàn dân. Nhưng sau đó, những trở ngại đã xuất hiện: thân nhân Người đi bắt Người về, vì cho rằng Người đã mất trí...