Clock-Time

Mc 6: 1-6

/ 1886 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 76 - Chúa Nhật XVI Thường Niên B Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 76 - CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B - Mc 6: 30-34 - Chúa Nhật XVI Thường Niên B - Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 1653 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 75 - Chúa Nhật XV Thường Niên B Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 75 - Mc 6: 7-13 - Chúa Nhật XV Thường Niên B - Lm. Gioan Vianey Trịnh Văn Thuần - Ca khúc: Dẫn Con Từng Bước - Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy - Trình Bày: Matthêu Nguyễn Ngọc Bảo Chí - Gx. Phú Long
/ 1552 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 74 - Chúa Nhật XIV Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 74 - Chúa Nhật XIV Thường Niên B - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Tin Mừng: Mc 6: 1-6