Clock-Time

Mc 6: 14-29

/ 1365 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên A

Tin mừng Mc 6: 14-29 Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại mối lo của vua Hê-rô-đê về Đức Giê-su và tường thuật cái chết của Gio-an Tiền Hô, để trình bày cho chúng ta rằng số phận của Gio-an tử đạo cũng là số phận của Đức Giê-su và của những ai theo làm tông đồ cho Chúa.
/ 1523 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Thường niên C

Tin mừng Mc 6: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại mối lo của vua Hê-rô-đê về Đức Giê-su và tường thuật cái chết của Gio-an Tiền Hô, để trình bày cho chúng ta rằng số phận của Gio-an tử đạo cũng là số phận của Đức Giê-su và của những ai theo làm tông đồ cho Chúa.
/ 2834 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần IV Thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 14-29: Trong một xã hội mà cần vai trò ngôn sứ của chúng ta trong việc nói lên tiếng nói của sự thật, công bằng, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người thì vai trò ngôn sứ đó cần hơn bao giờ hết.