Clock-Time

Mc 6: 17-29

/ 1571 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mc 6: 17-29: Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy dám sống sự thật trong xã hội mà chúng ta đang sống. Một xã hội vẫn còn đó có biết bao nhiêu chuyện bất chính và tội ác, nhưng rồi chẳng thấy mấy ai dám lên tiếng để cảnh báo hay để chống lại, có vẻ như mọi sự đang im hơi lặng tiếng. 
/ 1581 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên B - Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị trảm Quyết

Tin mừng Mc 6:17-29: Dù biết rằng mình sẽ phải chấp nhận cái bi đát nhất của cuộc đời, Gioan Tẩy Giả vẫn nói lên tiếng nói bất khuất của vị ngôn sứ

/ 943 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên A - Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị trảm Quyết

Tin mừng Mc 6:17-29: Tin Mừng theo thánh Marcô được xem là ngắn nhất trong bốn trình thuật. Thế nhưng, thánh sử Marcô đã dành tới 12 câu để nói về sự kiện Gioan Tẩy Giả bị xử trảm vì can đảm làm chứng cho sự thật...
/ 1132 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mc 6: 17-29: Vì chân lý, Gioan Tẩy Giả phải ra trước mặt Vua Hêrôđê. Gioan nói với nhà vua về việc tôn thờ Thiên Chúa, việc tuân giữa giới răn của Ngài và về lương tâm của đức vua, vì lý do đó thánh nhân đã phải bị ở tù và bị chặt đầu...
/ 1141 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên A - Háo sắc và cái chết cho sự thật

Tin Mừng  Mc 6: 17-29: Phụng vụ Lời Chúa Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết hôm nay cho thấy Thánh Gioan Tẩy giả không chỉ người tiền hô của Đấng Cứu Thế, mà còn sống dâng hiến cuộc đời mình cho đức công chính và chân lý Tin Mừng, đến độ hy sinh cả chính bản thân mình, để bảo vệ chân lý ấy...