Clock-Time

Mc 6: 30-34

/ 474 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 30-34 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.
/ 757 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần IV thường niên C

Tin mừng Mc 6: 30-34: Bài Tin Mừng hôm nay vạch ra cho người tông đồ một mẫu gương: Hoạt động tông đồ dù bận rộn đến đâu đi nữa, vẫn phải để dành thời giờ để dành thời giờ đến với Chúa. Người tông đồ sống với Chúa, nhưng còn phải sống cho những nhu cầu của tha nhân về thể xác, tinh thần và tâm linh nữa …
/ 838 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần IV thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 30-34: Con người bận rộn ngày hôm nay quả thật cần nơi thanh vắng để nghỉ ngơi; Cần thoát ra khỏi những ồn ào bận rộn thường ngày để gặp chính mình; và trên hết cần nơi yên tĩnh để dành thời gian cho Chúa, cần cho việc gặp gỡ và cầu nguyện. 
/ 861 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 30-34: Bài Tin Mừng hôm nay vạch ra cho người tông đồ một mẫu gương: Hoạt động tông đồ dù bận rộn đến đâu đi nữa, vẫn phải để dành thời giờ để dành thời giờ đến với Chúa. Người tông đồ sống với Chúa, nhưng còn phải sống cho những nhu cầu của tha nhân về thể xác, tinh thần và tâm linh nữa …
/ 1367 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần IV thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 30-34: Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta gặp lại những yếu tố quen thuộc: Đức Giêsu là Thầy nhắc nhở các môn đệ, rút về nơi thanh vắng, đám đông kéo tới, chiếc thuyền. Sự kiện cả Nhóm không có giờ ăn uống...
/ 1289 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nghỉ ngơi để bồi dưỡng tâm linh - Thứ Bảy tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 30-34: Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta gặp lại những yếu tố quen thuộc: Đức Giêsu là Thầy nhắc nhở các môn đệ, rút về nơi thanh vắng, đám đông kéo tới, chiếc thuyền. Sự kiện cả Nhóm không có giờ ăn uống...