Clock-Time

Mc 6: 30-34

/ 911 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trở Về Với Cõi Lặng - Thứ Bảy tuần IV thường niên A

Tin mừng Mc 6: 30-34:  Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy trở về với lòng mình trong cõi thinh lặng: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút” 
/ 733 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 30-34 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.
/ 1097 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần IV thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 30-34: Con người bận rộn ngày hôm nay quả thật cần nơi thanh vắng để nghỉ ngơi; Cần thoát ra khỏi những ồn ào bận rộn thường ngày để gặp chính mình; và trên hết cần nơi yên tĩnh để dành thời gian cho Chúa, cần cho việc gặp gỡ và cầu nguyện. 
/ 1557 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần IV thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 30-34: Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta gặp lại những yếu tố quen thuộc: Đức Giêsu là Thầy nhắc nhở các môn đệ, rút về nơi thanh vắng, đám đông kéo tới, chiếc thuyền. Sự kiện cả Nhóm không có giờ ăn uống...
/ 1487 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nghỉ ngơi để bồi dưỡng tâm linh - Thứ Bảy tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 30-34: Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta gặp lại những yếu tố quen thuộc: Đức Giêsu là Thầy nhắc nhở các môn đệ, rút về nơi thanh vắng, đám đông kéo tới, chiếc thuyền. Sự kiện cả Nhóm không có giờ ăn uống...