Clock-Time

Mc 6:34-44

/ 1450 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Mc 6: 34-44 Bài tin mừng hôm nay ghi lại phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để tỏ bày vai trò mục tử của Đức Giêsu đối với dân Người.

/ 1862 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 34-44 “Hãy cho họ ăn”, lệnh truyền này không chỉ dành riêng cho các Tông đồ, nhưng còn dành cho chính từng người Ki-tô hữu chúng ta. “Hãy cho họ ăn”, hãy cho con người hôm nay được no thoả Lời Chúa.

/ 1347 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Mc 6: 34-44 Bài tin mừng hôm nayghi lại phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để tỏ bày vai trò mục tử của Đức Giêsu đối với dân Người.

/ 2287 / Suy Niệm Hằng Ngày

Quan Tâm Và Chia Sẻ - Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Mc 6: 34-44  Thiên Chúa là Tình Yêu, là Đấng ‘chạnh lòng thương xót’ và ta thấy Ngài là vị Mục tử nuôi chiên bằng suối nước trong và cỏ đồng xanh mỡ màng.

/ 1483 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 34-44 Hãy cho họ ăn” là mệnh lệnh, là sự đòi buộc dứt khoát mà Chúa Giêsu đưa ra, dù biết rõ các Tông đồ hoàn toàn trắng tay. Chúa biết rõ, các ông chẳng có gì ngoài tấm lòng thành theo Chúa.