Clock-Time

Mc 6:45-52

/ 703 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Mc 6:45-52: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại phép lạ Chúa đi trên mặt để trình bày việc Người lấy uy quyền chế ngự thiên nhiên hầu củng cố niềm tin cho các môn đệ .

/ 987 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6:45-52 Giữa biển hồ mênh mông, các Tông đồ vất vả chèo chống trong cơn gió ngược. Các ông mang tâm trạng gì trong lúc này?  Phải chăng các ông đang than trách Thầy vì Thầy không đồng hành với các ông?

/ 1003 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Mc 6:45-52: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại phép lạ Chúa đi trên mặt để trình bày việc Người lấy uy quyền chế ngự thiên nhiên hầu củng cố niềm tin cho các môn đệ .

/ 1187 / Suy Niệm Hằng Ngày

Có Thầy - Đừng Sợ! - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Mc 6:45-52:  Trang Tin Mừng hôm nay kể lại biến cố này như một phép lạ cả thể mà chỉ mình Thiên Chúa mới có uy quyền như vậy.

/ 1693 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6:45-52: Thái độ tự phụ vào khả năng của mình cũng là vật cản không thể giúp con người nhận diện được Chúa.