Clock-Time

Mc 7: 14-23

/ 690 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần V thường niên C

Tin mừng Mc 7: 14-23: Chính trong trạng thái tinh thần này mà ta phải đọc các bản văn: đây không phải là các sách "lịch sử", cũng không phải là các sách "khoa học". Đừng tìm ở đó câu hỏi "làm sao" con người đã được tạo dụng lẫn "làm sao" mà họ phạm tội. Hãy tìm ở đó chính "ý nghĩa" sự hiện hữu của chúng ta và câu trả lời cho những cái "tại sao" cốt yếu nhất mà mọi người đặt ra...
/ 1252 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần V thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 14-23: Tiếp nối Tin Mừng ngày hôm qua, Chúa Giêsu tiếp tục tranh luận về quan niệm thế nào là sạch sẽ và dơ bẩn đối với người Do Thái. Họ coi chuyện ăn uống vật chất, việc rửa tay trước khi ăn lại ảnh hưởng rất lớn cho tâm hồn thanh sạch hay ô uế. 
/ 965 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 14-23: Chính trong trạng thái tinh thần này mà ta phải đọc các bản văn: đây không phải là các sách "lịch sử", cũng không phải là các sách "khoa học". Đừng tìm ở đó câu hỏi "làm sao" con người đã được tạo dụng lẫn "làm sao" mà họ phạm tội. Hãy tìm ở đó chính "ý nghĩa" sự hiện hữu của chúng ta và câu trả lời cho những cái "tại sao" cốt yếu nhất mà mọi người đặt ra...
/ 1571 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần V thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 14-23: Bài Tin Mừng hôm nay là phần tiếp theo của Tin Mừng hôm qua. Hôm qua Chúa Giêsu phản đối những kinh sư, biệt phái: "dựa vào truyền thống tiền nhân mà hủy bỏ lời Thiên Chúa". Họ chỉ sống hình thức và chuộng những gì là hình thức...
/ 1136 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sạch cả bên trong lẫn bên ngoài - Thứ Tư tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 14-23: Sự đối đầu của họ với Ngài chính là cuộc đối đầu về: lòng đạo đức đích thực và thái độ giả hình; giữa lương tâm và vụ hình thức; giữa công bằng và bất công; giữa lòng bác ái và sự ích kỷ...