Clock-Time

Mc 7: 14-23

/ 907 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 14-23:  Lòng trí chúng ta có ngay chính thì chúng ta mới hành xử như bậc chính nhân. Lòng trí chúng ta đầy mưu mô, gian xảo thì những gì chúng ta nghe, ta thấy là xảo ngôn và lọc lừa. 
/ 1446 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần V thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 14-23: Tiếp nối Tin Mừng ngày hôm qua, Chúa Giêsu tiếp tục tranh luận về quan niệm thế nào là sạch sẽ và dơ bẩn đối với người Do Thái. Họ coi chuyện ăn uống vật chất, việc rửa tay trước khi ăn lại ảnh hưởng rất lớn cho tâm hồn thanh sạch hay ô uế. 
/ 1890 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần V thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 14-23: Bài Tin Mừng hôm nay là phần tiếp theo của Tin Mừng hôm qua. Hôm qua Chúa Giêsu phản đối những kinh sư, biệt phái: "dựa vào truyền thống tiền nhân mà hủy bỏ lời Thiên Chúa". Họ chỉ sống hình thức và chuộng những gì là hình thức...
/ 1337 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sạch cả bên trong lẫn bên ngoài - Thứ Tư tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 14-23: Sự đối đầu của họ với Ngài chính là cuộc đối đầu về: lòng đạo đức đích thực và thái độ giả hình; giữa lương tâm và vụ hình thức; giữa công bằng và bất công; giữa lòng bác ái và sự ích kỷ...