Clock-Time

Mc 7: 24-30

/ 541 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30: Tin Mừng chỉ là câu chuyện điển hình cho cái khái quát rộng lớn hơn về sứ vụ của Chúa Giêsu: là mang Tin Mừng đến cho muôn dân.  
/ 865 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Có Tâm Tình Như Người Đàn Bà Ngoại Đạo - Thứ Năm tuần V thường niên C

Tin mừng Mc 7: 24-30: Hành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu được thánh Maccô miêu tả ngay từ những chương đầu cho đến hôm nay, ngài nhắm đến một mục tiêu duy nhất là cho mọi người thấy và nhận biết Chúa Giêsu là ai.
/ 1292 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần V thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30: Khi người ta đón nhận Chúa, thì mọi trật tự được phục hồi, bình an quay trở lại. Ma quỷ phải rời đi. Bệnh tật chấm dứt. Và Thiên Chúa là sự bình an ngự trị. Amen.
/ 585 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần V thường niên C

Tin mừng Mc 7: 24-30: Đức Giêsu liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, thì thấy con gái nhỏ nằm trên gường và quỷ đã xuất rồi...
/ 996 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 24-30: Đức Giêsu liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, thì thấy con gái nhỏ nằm trên gường và quỷ đã xuất rồi...
/ 1398 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần V thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30: Tin Mừng còn thuật lại các chuyến đi của Người tới vùng đất ngoại giáo, tại đây, Người cũng đã làm nhiều phép lạ, như trừ quỷ cho một thanh niên ở Gêrasa, cho một người câm ở miền Thập Tỉnh nói được, và lần này trừ quỷ cho con gái của một phụ nữ Hy Lạp gốc Phênixi...
/ 1218 / Suy Niệm Hằng Ngày

Niềm tin vững chắc - Thứ Năm tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 24-30: Hành trình sứ vụ hôm nay Chúa Giêsu đã mệt mỏi, Ngài lui về một nơi vắng lặng thuộc vùng đất dân ngoại để nghỉ ngơi không muốn cho ai biết, “nhưng không thể giấu được”… Ở đây Ngài gặp người đàn bà ngoại giáo, đến xin Ngài trừ quỷ cho con gái bà...