Clock-Time

Mc 7: 24-30

/ 1463 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần V thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30:  Trong cuộc sống thường ngày, một trong những thử thách lớn của người Công giáo chúng ta đó là “ỉ lại lòng thương xót của Chúa”. Cứ tự cho mình là người đã được rửa tội, được làm con của Chúa, nên chúng ta đáng được Chúa yêu thương hơn những người ngoại đạo.
/ 1468 / Suy Niệm Hằng Ngày

Niềm Tin Của Người Ngoại - Thứ Năm tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 24-30: Hành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu được thánh Maccô miêu tả ngay từ những chương đầu cho đến hôm nay, ngài nhắm đến một mục tiêu duy nhất là cho mọi người thấy và nhận biết Chúa Giêsu là ai.
/ 1102 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30: Tin Mừng chỉ là câu chuyện điển hình cho cái khái quát rộng lớn hơn về sứ vụ của Chúa Giêsu: là mang Tin Mừng đến cho muôn dân.  
/ 1398 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Có Tâm Tình Như Người Đàn Bà Ngoại Đạo - Thứ Năm tuần V thường niên C

Tin mừng Mc 7: 24-30: Hành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu được thánh Maccô miêu tả ngay từ những chương đầu cho đến hôm nay, ngài nhắm đến một mục tiêu duy nhất là cho mọi người thấy và nhận biết Chúa Giêsu là ai.
/ 1768 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần V thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30: Khi người ta đón nhận Chúa, thì mọi trật tự được phục hồi, bình an quay trở lại. Ma quỷ phải rời đi. Bệnh tật chấm dứt. Và Thiên Chúa là sự bình an ngự trị. Amen.
/ 1945 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần V thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30: Tin Mừng còn thuật lại các chuyến đi của Người tới vùng đất ngoại giáo, tại đây, Người cũng đã làm nhiều phép lạ, như trừ quỷ cho một thanh niên ở Gêrasa, cho một người câm ở miền Thập Tỉnh nói được, và lần này trừ quỷ cho con gái của một phụ nữ Hy Lạp gốc Phênixi...
/ 1911 / Suy Niệm Hằng Ngày

Niềm tin vững chắc - Thứ Năm tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 24-30: Hành trình sứ vụ hôm nay Chúa Giêsu đã mệt mỏi, Ngài lui về một nơi vắng lặng thuộc vùng đất dân ngoại để nghỉ ngơi không muốn cho ai biết, “nhưng không thể giấu được”… Ở đây Ngài gặp người đàn bà ngoại giáo, đến xin Ngài trừ quỷ cho con gái bà...